Folkestone radio stations

FM Station
96.7 BBC Radio KentBBC Radio Kent
98.3 BBC Radio 1BBC Radio 1
98.3 BBC Radio 2BBC Radio 2