Bath radio stations

FM Station
89.0 FM BBC Radio 2BBC Radio 2
98.6 FM BBC Radio 1BBC Radio 1
100.2 FM Classic FMClassic FM
Internet Stations
Ba 1 RadioBa 1 Radio
Greatest Hits Radio Bath & The South WestGreatest Hits Radio Bath & The South West